Algemene voorwaarden

Wanneer u een afspraak maakt bij Lashes By Vanity gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden.

Afspraken

1. Afspraken kunnen worden gemaakt via WhatsApp, Instagram, Mail, of in de salon.

2. Komt u 5 tot 10 minuten later, geef dit aub door aan 06-19941449. De behandeling wordt ingekort, wel word het hele bedrag in rekening gebracht.

3. Komt u 10 minuten of later naar u afspraak, kan deze helaas niet meer doorgaan. Wel brengen wij 50% van het bedrag in rekening. *

4. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u deze kosteloos verplaatsen of annuleren (via een bericht of mail). Annuleert u de afspraak binnen 24 uur breng ik 50% van het bedrag in rekening. *

5. Komt u niet naar uw afspraak en heeft u ook niets laten weten, word er 100% van het bedrag in rekening gebracht. 

* Uitzonderingen daargelaten 

Betaling

1. Prijzen van alle behandelingen staan zowel online als in de salon. 

2. Klant dient direct in de salon te betalen. Voorkeur gaat uit naar contant!

Aansprakelijkheid

1. Lashes By Vanity is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lashes By Vanity is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik etc.

2. Lashes By Vanity is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Persoonsgegevens/Privacy

1. Lashes By Vanity neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in het geautomatiseerde klantenbestand.

2. Lashes By Vanity is verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens & alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft meegedeeld tijdens een intake en/of behandeling.